politinė socializacija

politinė socializacija
politinė socializacija statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės kultūros vertybių, elgsenos standartų ir bendravimo normų susikūrimo, perdavimo, perėmimo ir išsaugojimo procesas. Siaurąja prasme reiškia tikslingą vertybių, įsitikinimų ir įgūdžių ugdymą, paprastai įgyvendinamą valstybės institucijų. Plačiąja prasme – tas pačias funkcijas atlieka ne tik valstybės, bet ir visuomenės institucijos: partijos, nepriklausoma žiniasklaida, visuomenės organizacijos ir t. t. Skiriami 5 modeliai: akumuliacijos (vaikai fiksuoja suaugusiųjų pasaulio įvykius); mokymosi stebint (asmuo mokosi stebėdamas kitus tiesiogiai – pvz., vaikai stebi tėvus, arba netiesiogiai – asmuo stebi televizijos serialo žvaigždes); socialinės mokymosi teorijos (pabrėžiama bausmių ir apdovanojimų reikšmė mokantis); psichoanalitinis (pabrėžiami jausminiai ryšiai ir vyravimo struktūra šeimoje); pažintinis raidos (pabrėžiamas augančio vaiko didėjantis gebėjimas vartoti abstrakčias sąvokas ir imtis vis sudėtingesnės socialinės veiklos). atitikmenys: angl. political socialization

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • politinė kultūra — statusas T sritis Politika apibrėžtis Vertybinė sistema, kurią sudaro visuma idėjų, normų, principų, tradicijų, papročių ir įsitikinimų, lemiančių asmenų politinę elgseną ir politinės sistemos, politinių institucijų įgaliojimų, jų funkcionavimo… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • political socialization — politinė socializacija statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės kultūros vertybių, elgsenos standartų ir bendravimo normų susikūrimo, perdavimo, perėmimo ir išsaugojimo procesas. Siaurąja prasme reiškia tikslingą vertybių, įsitikinimų ir… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • political culture — politinė kultūra statusas T sritis Politika apibrėžtis Vertybinė sistema, kurią sudaro visuma idėjų, normų, principų, tradicijų, papročių ir įsitikinimų, lemiančių asmenų politinę elgseną ir politinės sistemos, politinių institucijų įgaliojimų,… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”